Kommunal dagpleje

En dagplejer passer tre eller fire børn i sit eget hjem

Den kommunale dagplejer passer 3 eller 4 børn hjemme hos sig selv, så dagplejerens familie er ofte en del af dagplejebarnets hverdag. Dagplejeren arbejder professionelt ud fra faglige og personlige kvalifikationer. At passe små børn kræver en høj grad af faglig bevidsthed kombineret med en robust personlighed. Derfor efteruddannes dagplejeren løbende og modtager supervision fra det pædagogiske tilsyn.
 

Dagplejegrupper 

Alle kommunale dagplejere arbejder sammen i mindre dagplejegrupper. Dagplejegrupperne er teams af 5-8 dagplejere med børn, som mødes en dag om ugen i dagplejens lokale legestue, hvor børnene kan lege og dagplejerne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Åbningstid og gæstepasning 

Den kommunale dagplejer har åbent 48 timer om ugen inden for tidsrummet kl. 6.30-17.15. Kontakt venligst det lokale dagplejekontor for information om dagplejernes åbningstider i netop dit lokalområde. Hvis dagplejeren er syg, holder ferie eller er på kursus, er barnet sikret en god pasning på én af følgende måder: 

  • Gæstedagpleje: pasning hos en anden dagplejer fra dagplejegruppen. 
  • Gæstehus: 4 faste gæstedagplejere passer børn i et gæstehus. Der er gæstehuse på Nørrebro og i Sundby Syd.

Du kan skrive dit barn op til dagplejen i et eller to distrikter.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.